Het Team

Het Team

VISIE EN MISSIE

Ieder mens is uniek. We vinden het belangrijk om een veilige, vertrouwde omgeving te creëren waarbij degene die zich aangemeld heeft, centraal staat. In onze zorg hechten we er veel waarde aan dat de client  zich “gezien, gehoord en gevoeld” voelt. Ook de omgeving van de client, betrekken wij waar nodig en in overleg met de client zoveel mogelijk  in de behandeling. De wensen en mogelijkheden van de client zijn altijd ons vertrekpunt voor de behandeling.  Zodoende komen we tot een persoonlijk behandelplan op maat. Een goede sfeer vinden we belangrijk in onze samenwerking met u.

parkinson-netAnne-Claire Masselink

In 1999 is Anne-Claire Masselink de praktijk gestart. Met veel toewijding en plezier in haar mooie vak, werkt zij al ruim 22 jaar. Anne-Claire is een opgewekt persoon van nature. Ze kijkt vooral naar de mogelijkheden die iemand heeft. Ze gaat er samen met de client voor om te werken vanuit “wat is”. Elke leeftijd is een mooie leef-tijd om mee te mogen werken voor haar. Waarbij voor elke client veiligheid en vertrouwen voorop staat. Anne-Claire heeft een groot hart voor de client.

“ Door voor jezelf te zorgen, zorg je voor anderen, door voor anderen te zorgen, zorg je voor jezelf ”

Terwijl Anne-Claire sinds 1999 in de praktijk werkte, werkte ze ook ruim 10 jaar in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht ( UMCU) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en daarna nog ruim 8 jaar in het AMC, het huidige Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Deze bijna 20 jaar klinische ervaring in haar vak, maakt dat zij zich heeft toegelegd op meer specialistische vraagstukken en stoornisgebieden. Bij kinderen de pre logopedie en complexe spraak/taalproblematiek, waaronder schisis. En bij volwassenen behandeling van neurologische en oncologische aandoeningen, stemproblemen, schisis. De contacten met het UMCU en andere ziekenhuizen zijn nog steeds heel goed.

In haar werk heeft zij een grote passie ontwikkeld voor het onderzoeken en behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme. Dit betreft het grootste deel van haar werkzaamheden.

Anne-Claire heeft 22 jaar ervaring in het werken met de ziekte van Parkinson. Ze is bijna 14 jaar aangesloten bij ParkinsonNet. Ze is als logopedist behandelaar van de ziekte van Parkinson ook verbonden aan de Perspective studie, opgezet door het Radboud UMC. Daardoor behandelt ze nog steeds mensen uit het hele land. Verder is ze regio coördinator van ParkinsonNet Zuid Oost Utrecht. Elders op de website is meer te lezen over “Parkinson( isme)” Ze schreef mee aan het artikel: Taste and speech following surgical tongue reduction in children with Beckwith–Wiedemann syndrome.

Als pre verbaal logopedist behandelt zij baby’s en zeer jonge kinderen met voedingsproblemen en/of communicatieproblemen. Hiervoor is zij geregistreerd in het pre verbaal kwaliteitsregister ( inmiddels NVLP) van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Anne-Claire Masselink

Alana Koerts

Alana is sinds oktober 2018 2 dagen werkzaam bij Logopedie Driebergen, Ze is tevens 2 dagen per week werkzaam bij een logopediepraktijk in Utrecht. Alana is afgestudeerd van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tijdens haar studie heeft ze veel ervaring opgedaan binnen het speciaal basisonderwijs en de vrijgevestigde praktijk. Inmiddels is ze gespecialiseerd in OMFT (OroMyoFunctionele Therapie) door de scholing Logopedie en Tandheelkunde die ze afgerond heeft. Tevens is zij middels scholingen en werkervaring hierin, gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van (meertalige) kinderen met een (spraak)/ taalontwikkelingsstoornis. Haar enthousiasme en geduld zorgen ervoor dat cliënten vaak met veel plezier naar de behandeling komen. Hiernaast is Alana creatief. Ze past haar creativiteit toe tijdens de behandeling, zowel bij het maken van behandelmateriaal als bij het maken van het beste plan voor de cliënt. Ze heeft in haar werk veel ervaring opgedaan met afwijkend mondgedrag, taalproblematiek, meertaligheid en articulatie. Haar passie ligt dan ook bij de behandeling van taal, spraak en afwijkend mondgedrag bij kinderen. Alana wil zich graag verder blijven verdiepen in haar vak. Onder andere op het gebied van OMFT en de cursus PROMPT.

Alana Koerts

Willeke van der Vliet - de Wit

Willeke van der Vliet werkt sinds 2019 bij ons in de praktijk. Eigenlijk kennen we haar al iets langer, omdat ze hier ook ooit haar afstudeerstage glansrijk voltooide. Oprechte interesse in mensen en vanuit het hart meedenken in mogelijkheden, zijn eigenschappen van Willeke die haar kenmerken. Je kunt bij haar terecht voor uiteenlopende hulpvragen op het gebied van spraak-taalproblemen, afwijkende mondgewoonten, stemproblemen en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Juist die diversiteit in hulpvragen en cliënten maakt het werk voor haar uitdagend en boeiend. Ze zorgt ervoor dat ze up to date blijft door het volgen van cursussen en nascholingen. Ook daarin zoekt ze de diversiteit weer op. Zo is ze gespecialiseerd in de Oromyofunctionele Therapie (OMFT) en het onderzoek en de behandeling van dysartrie. De wens van Willeke is om u/je echt gezien en begrepen te voelen. Vanuit dat vertrouwen moet het mogelijk zijn om iedere cliënt passende hulp te kunnen bieden.

Willeke van der Vliet - de Wit

Sanne Beers

Sanne is vanaf maart 2021 bij ons in de praktijk werkzaam en is afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier voltooide ze ook de minor “Het Kind Centraal” wat betrekking had op de behandeling van kinderen met één of meerdere (ontwikkelings-)stoornissen/beperkingen. Ze heeft werkervaring opgedaan bij verschillende logopediepraktijken en op een school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen.

Hulp bieden aan de grote diversiteit van cliënten en de passende behandeling bedenken en geven bij uiteenlopende klachten en stoornissen. Dat is wat Sanne de voldoening in haar werk en het werkplezier geeft. Ze gaat ervoor om tot een effectieve en bij de client passende behandeling te komen. Sanne heeft affiniteit met het werken met kinderen maar ze vindt het ook erg interessant om volwassenen te helpen met hun hulpvraag en klachten.

Sanne is gespecialiseerd in de behandeling van afwijkende mondgewoonten, open mondgedrag, articulatie(slissen) en afwijkende slikbeweging (OMFT behandeling). Hiervoor heeft zij de basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde gevolgd.

Bij Sanne kunt u terecht voor de behandeling van klachten op het gebied van:
• Taalontwikkeling
• Spraakontwikkeling
• TOS
• Nederlands als tweede taal
• OMFT
Sanne Beers

We zijn lid van Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Alle logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Inschrijving in register van preverbale logopedie NVPL

Alle logopedisten maken deel uit van een kwaliteitskring.

logo_parkinsonnet