Baby's / Preverbale logopedie

Baby’s / Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat vaak eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Als er problemen zijn in de ontwikkeling van de orale voeding, dan geeft dat vaak een onrustig gevoel dat soms dagelijks terugkeert. Eten en drinken wat voor iedereen leuk zou moeten zijn, wordt soms iets om tegenop te gaan zien. Bij ons is Anne-Claire preverbaal logopedist. Veiligheid en ontspanning en plezier rondom voedingsmomenten staat voorop.

Voorbeelden van voedingsproblemen; Kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. Sommige kinderen gaan met sondevoeding naar huis na een opname in het ziekenhuis. Het aanleren van de orale voeding ( via de mond eten/ drinken ) mits er toestemming is van de verwijzer, behoort tot de preverbale logopedie.

Hoe gaat dat bij ons?

Anne-Claire heeft een rijke klinische ervaring en in de praktijk/ aan huis in het begeleiden van baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen. Zij behandelt dysmature, premature kinderen, kinderen met sondevoeding, kinderen met syndromen (o.a. VCF syndroom, Beckwith Wiedeann, Turner, Stickler, Pierre Robin etc) of kinderen met anatomische of functionele problematiek. (o.a. Schisis). Er is goed contact en overleg met met de behandelaars binnen het ziekenhuis: collega-logopedisten, kinderartsen, consultatiebureau, kinder/wijkverpleegkundigen, kinderfysiotherapeuten en diëtisten, schisisteams.

Onderzoek

Voordat een behandeling start, mailt Anne-Claire een vragenlijst mbt de persoonsgegevens maar ook mbt de hulpvraag, de voedingssituatie en de verwachtingen van ouders. Soms vraagt ze om een filmpje te sturen van wat er gebeurt tijdens de voeding, ter voorbereiding. In het consult spreekt ze nav de vragenlijst nog met u als ouder(s) / verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt er gekeken naar de anatomie, functionaliteit en sensibiliteit Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren/ onderzoeken. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u en evt in samenspraak met overige zorgverlener(s) beslist of behandeling gewenst is en zo ja, in welke vorm.

 

Vergoeding

Preverbale logopedie (aan huis) valt in principe binnen het basispakket van de verzekeraar, mits er een verwijzing is van de huisarts / specialist voor preverbale logopedie ( aan huis) Zorgverzekeraars hanteren niet alle dezelfde regelgeving voor preverbale logopedie aan huis. Voor informatie daarover kan men het beste met de betreffende zorgverzekeraar contact opnemen.
Voor meer informatie over preverbale logopedie: https://www.nvpl.nl/

The “Eetteam”

Anne-Claire richtte het Eetteam Driebergen op, om zodoende de expertise te bundelen met betrekking tot intake, gedrag en techniek bij voeding. Anne-Claire is lid van de landelijke werkgroep ELZ (voormalige NOMAS werkgroep) Haar kwaliteitskring is een preverbale kring.

logo_parkinsonnet
Logopedie Driebergen neemt uw privacy serieus!