Klachten

Klachten

Wij doen allemaal ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze logopedische zorg naar uw tevredenheid verloopt. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan willen wij u wijzen op onze klachtenprocedure:

Stap 1: Bespreek het eerst met uw logopedist

Indien u een klacht heeft over de logopedische zorg (onderzoek, behandeling) dan vinden wij het fijn als u dat eerst met uw behandelend logopedist bespreekt, of anders met de praktijkhouder, Anne-Claire Masselink. De klacht wordt schriftelijk verwoord. Samen kunnen we de problemen dan uitspreken en zoeken naar een goede oplossing.

Stap 2 als u er niet uitkomt samen.

Als uw probleem niet in samenspraak kan worden opgelost, dan kan u gebruik maken van de klachtenregeling van de NVLF.

U komt dan met uw klacht bij het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) of bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie).

De praktijk is aangesloten bij de NVLF. In de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector is het klachtenrecht voor cliënten vastgelegd. Hieraan is de klachtenregeling van de NVLF verbonden.

logo_parkinsonnet
Logopedie Driebergen neemt uw privacy serieus!