Kinderen

Kinderen

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Kinderen zijn voortdurend in een andere ontwikkelingsfase. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van spraak en taal. Maar ook voor de ontwikkeling van de mond en kaak, het wisselen van het gebit. Of het leren aansturen mondmotoriek, het op tijd slikken, je adem en/of je stem leren gebruiken. Iedere ontwikkeling van elk kind is uniek.

Soms kan aanleg en/ of erfelijkheid een rol spelen, zoals bij taalontwikkelingsproblemen, of de vorm van je mond. En het ene kind is meer een prater en de ander meer verlegen. Regelmatig hebben klachten effect op een bredere ontwikkeling van het kind. Zo kan communicatieve nood bijvoorbeeld leiden tot ander gedrag.

Ook werken we graag en veel samen met andere disciplines. Mono en multidisciplinair. Samenwerking is er met tandartsen, orthodontisten, KNO artsen, orthopedagogen, kinderartsen, Integratieve Kindertherapie, diëtist, Audiologische centra, WKZ, scholen, huisartsen, pedagogen, psychologen, kinderpsychiatrie.

In de behandeling betrekken wij de omgeving, ouder(s)/verzorger(s) van het kind zoveel mogelijk waar kan. Het doen van de oefeningen thuis is erg belangrijk voor de voortgang en het resultaat.

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van spraak/taal/TOS/ afwijkend mondgedrag/slikken/speekselverlies/stemproblemen bij peuters, kleuters en basisschoolleerlingen.

Wij behandelen ook graag adolescenten. Ze worden soms doorverwezen voor spraak of stem. Maar veelal is de verwijzing door de tandarts of orthodontist voor Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) in verband met afwijkend mondgedrag (bijv. tongpositie afwijkend, afwijkend slik/spraak of in rust). Al dan niet voor, tijdens of na een beugeltraject, of in combinatie met een zachte Myobrace die via ons te koop is.

Meest voorkomende problemen

Hieronder leest u de meest voorkomende problemen die wij behandelen bij kinderen.

( staat uw hulpvraag er niet bij, dan wil dat niet zeggen dat wij dat niet behandelen, het is slechts een weergave van veelvoorkomende klachten)


• Vertraagde spraakontwikkeling
• Vertraagde taalontwikkeling
• Verbale ontwikkelingsdyspraxie
• Auditieve verwerkingsproblemen
• Schisis en/ of nasaliteitsproblemen, VCF syndroom ( 22q11deletie)
• Afwijkende mondgewoonten, soms gepaard gaande met slissen.
• Voedings -en /of slikproblemen
• Stemproblemen, ademproblemen, bijvoorbeeld heesheid bij kinderen,
• Meertaligheid bij kinderen
• Syndroom gerelateerde logopedische klachten ( VCF, Stickler, Pierre Robin, Turner, Beckwith Wiedemann).
• Selectief mutisme


Zie voor meer informatie over logopedische aandoeningen en de behandeling ervan: https://www.logopedie.nl/kennis/aandoeningen/

logo_parkinsonnet
Logopedie Driebergen neemt uw privacy serieus!