Onze werkwijze

Hoe werken wij?

Verwijzing

Alleen met een verwijzing van een huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist kan u bij ons terecht voor het maken van een afspraak.

Aanmelden

Aanmelden gaat bij ons het snelst en best via ons aanmeldformulier of per email via info@logopediedriebergen.nl
Omdat wij tijdens behandelingen de telefoon niet kunnen opnemen verzoeken wij u om aan te melden via het formulier of via de mail. Alleen als het niet anders mogelijk is voor u, is inspreken op de voicemail een optie.

Intake

Logopedisten zijn deskundigen op het gebied van het onderzoeken en evt behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem en slik. Uw logopedist zal een intake gesprek met u voeren. Hierin worden ook de NAW gegevens uitgewisseld als we deze nog niet per mail ontvangen hebben. De hulpvraag zal in dit gesprek verhelderd worden. Graag meenemen naar die afspraak: de originele verwijzing, uw ID kaart en het verzekeringspasje /bewijs.

Onderzoek en behandeling

Na de intake volgt, in onderling overleg onderzoek. Afhankelijk van de klacht kan dit één of meerdere afspraken kosten. Na het onderzoek zullen de onderzoeksresultaten met u besproken worden. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld, een behandelovereenkomst worden getekend en zal de behandeling starten. Er worden oefeningen aan u meegegeven voor thuis, die dagelijks gedaan zullen moeten worden. Bij spraak/taal onderzoek wordt het onderzoek na een half jaar herhaald. Bij andere indicaties wordt het onderzoek vaak al eerder herhaald. Er wordt elke week en tussentijds geëvalueerd hoe de oefening thuis en de behandeling verloopt en of er vooruitgang wordt geboekt. Als de onderzoeksresultaten voldoende zijn of als u zelf tevreden bent, wordt de behandeling afgerond.

PREM

mediquest

Via Mediquest nemen wij deel aan het klantervaringsonderzoek. Mediquest is een meetbureau dat via de Patient Reported Experience Measure (PREM) onderzoek doet naar de tevredenheid van de cliënt over de zorgverlening. Het doel hiervan is om de kwaliteit van zorg transparanter en klantgerichter te maken. Na afsluiting van de behandeling kan u een e-mail ontvangen waarin u gevraagd wordt naar uw ervaring ten aanzien van de behandeling. Wel of geen toestemming verlenen aan deelname hieraan, verandert niets ten aanzien van uw behandeling.

logo_parkinsonnet
Logopedie Driebergen neemt uw privacy serieus!