Download

Download

Praktijkfolder

Download: Praktijkfolder

Tarieven voor een logopedische behandeling per 01-01-2017

Logopediepraktijk Driebergen heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt een eigen risico. Download hier de tarieven:

Download: Tarieven Logopedie 2017

Klachtenregeling

De logopedist is aangesloten bij het College van Toezicht en de Landelijke
Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling, kunt u deze het beste neerleggen bij uw behandelend logopedist. Zij kan samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Voor meer informatie kunt u de volgende brochures downloaden:

Brochure – “Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist?”
Brochure – “U heeft een klacht ingediend, wat nu?”
Brochure – “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!”

Behandelovereenkomst

De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bepaalt o.a. dat u toestemming moet geven aan uw logopedist om gegevens op te vragen bij, of door te geven aan derden. Dit is de reden dat wij u vragen om een handtekening. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Deze wet regelt bijvoorbeeld het recht op informatie over de medische situatie.

Download: Behandelovereenkomst

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediedriebergen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Download: Privacyreglement

logo_parkinsonnet