Corona bericht

Corona bericht

Driebergen, juni 2020

Beste (ouders/verzorgers/partners van) cliënten, lezers,

WELKOM TERUG, IN ONZE PRAKTIJK!
Vanaf half mei mogen we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u gewend bent.
Als het voor uw zorg noodzakelijk is en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk. We blijven ook online logopedie aanbieden zolang dit nodig is en vergoed wordt door de zorgverzekeraars. In beide gevallen is een verwijzing nodig.

Om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden om CORONA (COVID -19) te bestrijden zijn er regels opgesteld.

U blijft thuis bij:

– Neusverkoudheid
– Loopneus
– Niezen
– Keelpijn
– Hoesten
– Verhoging en/of koorts

U blijft thuis als:

– U bovenstaande klachten heeft gehad de afgelopen 24 uren?
– U huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten?
– Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen CORONA is vastgesteld?

IN DEZE GEVALLEN BELT OF MAILT U DIRECT DE AFSPRAAK AF, OOK ALS DAT KORT VOOR DE AFSPRAAK ZOU ZIJN!!

 

Algemene regels voor behandeling in de praktijk
THUIS heeft u uw handen gewassen voor u naar ons toekomt.

• Kom precies op de afgesproken tijd, niet veel te vroeg en niet te laat, dat kunnen we niet accepteren, ook niet voor de andere zorgverleners en hun cliënten!
➔ we werken met andere tijden dan u misschien bent gewend, zodat u niet tegelijkertijd
naar binnen en naar buiten hoeft.
➔ u mag geen gebruik maken van de wachtkamer! Deze gebruiken nu alleen de
patiënten van de huisarts.
• Als u toch iets te vroeg bent wacht dan buiten bij de brievenbus bij mooi weer, of bij
regen in de auto of onder het afdak. U wordt daar dan opgehaald.

Was uw handen voor en na de afspraak. Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met hand alcohol wat we u geven. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Bij het naar binnen komen en gaan en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

• Wij openen voor u de deuren.
• We zullen u ontvangen en uitzwaaien met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
• U of uw kind volgt het looppad naar de ( triptrap) stoel. En via het andere looppad verlaat u of uw kind de behandelruimte.
• Bij de wc in de wachtkamer wast u na vertrek uw handen.
• We houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Bij onze tafel is een plexiglas-scherm. Het kan zijn dat we een spatscherm dragen en/of handschoenen.
• Kinderen komen, alleen naar binnen. Het huiswerk zullen we dan schriftelijk of telefonisch doorgeven. Alleen zeer jonge kinderen komen zo nodig, met één ouder naar binnen.
• Het toilet wordt in principe niet gebruikt. Zorg er voor dat u thuis naar de wc gaat en uw handen wast voordat u naar onze praktijk komt.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Na elke afspraak zorgen wij ervoor dat de ruimtes en materialen worden gereinigd. Ook wordt evt huiswerk nog nagestuurd of overdracht gedaan. De behandeling zal daarom korter duren.

 

We danken u op voorhand voor uw medewerking en begrip en we kijken er naar uit de behandeling met u ofwel online ofwel in de praktijk, met u voor te zetten of te starten!
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan graag per mail contact op met uw behandelend logopedist.

Hartelijke groeten,
Team Logopedie Driebergen

Anne-Claire Masselink             info@logopediedriebergen.nl
Alana Koerts                            alana@logopediedriebergen.nl
Willeke van der Vliet-de Wit      willeke@logopediedriebergen.nl

Anne-Claire Masselink • Alana Koerts • Willeke van der Vliet-de Wit
Anne-Claire Masselink • Alana Koerts • Willeke van der Vliet-de Wit
logo_parkinsonnet