Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verwijsbrief en verzekering

De zorgverzekeraar vergoedt de logopedische behandeling als u een verwijsbrief van uw huisarts/ specialist heeft. Op de pagina Download vindt u de tabel met tarieven en vergoedingen die voor u gelden.
Indien u van zorgverzekeraar verandert, wilt u dit dan doorgeven aan uw behandelend logopedist?

Tarieven voor een logopedische behandeling per 01-01-2017

Logopediepraktijk Driebergen heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt een eigen risico. Kijk bij Download voor de actuele tarieven.

Afzeggen van een afspraak

Bent u verhinderd voor uw afspraak bij de logopedist? Dan dient u deze telefonisch minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken voor maandag dienen de vrijdag ervoor vóór 17.00 uur telefonisch afgezegd te worden. Wanneer u uw afspraak niet of niet tijdig afbelt, kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden

U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs. Eventuele facturen dienen binnen 30 dagen voldaan te worden. Vraag naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij uw logopedist.

Behandeling

Voor (verdere) behandeling wordt een behandelplan gemaakt dat met u besproken wordt.
De behandeling duurt 25 minuten, meestal met een frequentie van eenmaal per week, een andere behandelfrequentie kan soms ook mogelijk zijn.
De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem.
Het verloop van de behandeling wordt vrijwel elke behandeling met u besproken en geëvalueerd. Wij rapporteren tussentijds bij het verlopen van de verwijzing en op aanvraag en altijd bij afronding van de behandeling naar de verwijzer(s) en met uw instemming naar overige betrokkenen.

Kosten/vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekering, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Alle onderzoeken en/of behandelingen worden volledig vergoed als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist.
Voor volwassenen geldt een eigen risico. Voor kinderen geldt geen eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De kosten van het onderzoek en/of de behandeling worden in vrijwel alle gevallen rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Klachtenregeling

De praktijk is aangesloten bij het College van Toezicht en de Landelijke
Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling, kunt u deze het beste neerleggen bij uw behandelend logopedist. Zij kan samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bepaalt o.a. dat u toestemming moet geven aan uw logopedist om gegevens op te vragen bij, of door te geven aan derden. Dit is de reden dat wij u vragen om een handtekening. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Deze wet regelt bijvoorbeeld het recht op informatie over de medische situatie.

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediedriebergen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Het privacyreglement kunt u vinden onder download

logo_parkinsonnet